REGLEMENT

Voordat u onze webpagina gebruikt („Dienst” of „Wij” of „Service”) dient u deze voorwaarden voor het gebruik van de webpagina aandachtig te lezen („Voorwaarden”, „Servicevoorwaarden”).

Uw toegang tot en gebruik van de webpagina is afhankelijk van het aanvaarden van en het naleven van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en andere mensen, die toegang krijgen tot en gebruik maken van de Webpagina.

Door de Webpagina te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met en verbindt u er zich toe om deze Voorwaarden na te leven. Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, kunt u geen toegang krijgen tot de Webpagina.

Alle opmerkingen, recensies, artikelen en andere dingen gepubliceerd op de Webpagina zijn gemaakt en geleverd door het grote publiek, en elke individuele uitgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn eigen inhoud, recensies, opmerkingen of artikelen. De eigenaar van deze webpagina draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, veiligheid of betrouwbaarheid van de Webpagina.

LINK NAAR ANDERE WEBPAGINA'S

Onze webpagina kan links bevatten naar webpagina's of webpaginadiensten van derden, die niet onze eigendom zijn en niet door ons worden beheerd.

Onze webpagina heeft geen controle en neemt geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud, het privacybeleid of de webpaginapraktijken of de webpaginadiensten van derden. Bovendien bevestigt u en gaat u akkoord dat we niet aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of gerelateerd aan het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke webpagina's of services.

We raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van de webpagina's of webpaginadiensten van derden, die u bezoekt.

OPMERKINGEN

Je moet tenminste 16 jaar oud zijn om opmerkingen op de webpagina te kunnen plaatsen.

Door een opmerking te plaatsen (geschreven in een willekeurige taal) en deze Voorwaarden te aanvaarden en door op het veld („Publiceer” te klikken, verklaart u dat u tenminste 16 jaar oud bent.

Alle opmerkingen, recensies, artikelen en andere materialen gepubliceerd op de Webpagina zijn gemaakt en geleverd door het grote publiek, en elk individu dat een commentaar geeft draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn eigen inhoud, recensies, opmerkingen of artikelen. Onze service doet afstand van elke verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, veiligheid of betrouwbaarheid van de Webpagina. Recensies van gebruikers, opmerkingen, artikelen en alle andere materialen geleverd door een derde wegpagina vertegenwoordigen niet de mening van de dienstverleners.

We behouden ons het recht voor (maar niet de verplichting) om elke reactie die u plaatst of gaat plaatsen in de opmerking te verwerken, te verwijderen, te weigeren.

U verleent ons een niet-exclusieve, gratis, eeuwigdurende, wereldwijde licentie voor het herpubliceren van om het eender welk materiaal dat u ons toestuurt, zonder beperkingen, in elk formaat.

U zult geen opmerkinggebieden of profielen gebruiken met het volgende doel: publiciteit, promotie of uitnodiging voor de aankoop van goederen of diensten, of op een andere manier handel drijven of verkopen of verstrekken van financieel advies of enige vorm van advies in verband met om het eender welk financieel product of om persoonlijke gegevens naar de webpagina te versturen.

ONJUISTE OPMERKINGEN

Als een opmerking duidelijk onwaar of beledigend is, wordt deze verwijderd. Neem anders contact op met de politie, die moet controleren of de inhoud van de opmerking in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

Als eigenaar van de dienst verstrekken wij de politie alle informatie tijdens het onderzoek naar de gesuggereerde niet-naleving van de inhoud van de opmerking met de wet. Zodra de politie of de rechtbank ons van een dergelijke niet-naleving op de hoogte stelt, wordt de opmerking verwijderd.

De procedure voor het verwijderen van een commentaar kan 2 tot 4 weken duren, maar we reageren meestal sneller.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD

De gebruiker erkent en gaat akkoord dat de Webpagina de inhoud niet controleert en niet mag controleren die is verstuurd door gebruikers, en noch de Webpagina, noch haar dochterondernemingen, geassocieerden, opvolgers, toegewezen personen, werknemers, agenten, directeuren, leidinggevenden en aandeelhouders hebben geen verplichtingen en gaan geen enkele verplichting aan voor het toezicht op de Webpagina inzake de inhoud, die ongepast kan zijn of de rechten van derden schendt of kan schenden of die op een andere manier is verstuurd en deze Voorwaarden van dienstverlening schendt of die de toepasselijke wetgeving schendt.

De webpagina en haar dochterondernemingen, geassocieerden, opvolgers, toegewezen personen, werknemers, agenten, directeuren, leidinggevenden en aandeelhouders sluiten hierbij elke verantwoordelijkheid uit, voor zover toegstaan door de wet, die kan voortvloeien uit de inhoud die door gebruikers naar de webpagina is verzonden, inclusief: onder andere alle vorderingen wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, het recht op privacy of publiciteit, alle vorderingen in verband met de publicatie van lasterlijke, pornografische, obscene of aanstootgevende materialen, evenals alle vorderingen met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of geloofwaardigheid van de informatie geleverd door gebruikers van de Webpagina. Door de webpagina's te gebruiken, doet u onherroepelijk afstand van het recht op vorderingen, van om het even welke aard zoals hierboven vermeld, ten overstaan van de Webpagina of één van haar dochterondernemingen, geassocieerden, opvolgers, toegewezen personen, werknemers, agenten, directeuren, leidinggevenden en aandeelhouders.

IP-ADRESSEN

De webpagina verzamelt anonieme gegevens, die geen identificatie toestaan zonder de samenwerking van de leverancier van de webpaginadiensten. Deze gegevens bevatten informatie over het externe IP-adres van de gebruiker, verwijzingsgegevens (aan welke pagina dit verzoek is „gelinkt”) en de browseragent van de gebruiker.

Deze informatie wordt passief verzameld uit HTTP-headers die worden verzonden van de gebruiker bij het aanvragen van een bestand vanaf de server. Ons servicelogboek (logs) van IP-adressen wordt gebruikt voor het beheer van systemen, het oplossen van problemen, opmerkingen van gebruikers en het specifiëren van het gebruik van de webpagina.

COOKIE-BESTANDEN (COOKIES)

De webpagina maakt gebruik van „cookie-bestanden”, gegevenselementen, die de webpagina kan verzenden naar de browser en vervolgens kunnen worden opgeslagen in het systeem. Dit gegevenselement is een stuk tekst, en geen programma. De webpagina heeft alleen toegang tot informatie uit een cookie-bestand verzonden door de webpagina. We hebben geen toegang tot andere cookie-bestanden verzonden door andere webpagina's noch tot de informatie die erin vervat zit. Bovendien kunnen we uw e-mailadres noch andere informatie over uzelf kennen met behulp van cookie-bestanden. De enige manier waarop we deze informatie kunnen kennen, is door ons deze informatie te verzenden op een concrete en vrijwijllige manier.

OPMERKINGEN OVER GOOGLE-ADVERTENTIES

Alle advertenties ondersteund door Google, Inc. en aanverwante bedrijven kunnen worden beheerd door cookie-bestanden. Cookie-bestanden staan Google toe advertenties weer te geven op basis van uw bezoeken aan deze en andere webpagina's die Google-services gebruiken. Kom meer te weten over hoe u kunt afzien van het gebruik van Google cookie-bestanden. Alle tracking-activiteiten uitgevoerd door Google met behulp van cookies en andere mechanismen zijn onderhevig aan het Google privacybeleid.

Informatie overe Google-advertenties: Wat is een DoubleClick DART-cookie-bestand?

Het DoubleClick DART-cookie-bestand wordt gebruikt door Google in advertenties die worden weergegeven op webpagina's van uitgevers waarop AdSense-advertenties voor inhoud worden weergegeven. Wanneer de gebruikers de webpagina van de AdSense-uitgever bezoeken of een advertentie bekijken of aanklikken, kan een cookie-bestand worden geplaatst in de browser van deze gebruiker. De gegevens die worden verzameld van deze cookie-bestanden worden gebruikt om de AdSense-uitgevers te helpen beter advertenties weer te geven en te beheren op hun webpagina's. Gebruikers kunnen afzien van het gebruik van het DART-cookie-bestand door de volgende webpagina's te bezoeken http://www.google.com/privacy/ads/ en https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

JURISDICTIE

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van het land gekozen door de eigenaar van de Webpagina, ongeacht conflicterende voorschriften.

Het niet uitvoeren van om het eender welk recht of bepaling van deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als het afstand doen van deze rechten. Als om het eender welke bepaling van deze Voorwaarden door de rechtbank als ongeldig of niet afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen betreffende onze Webpagina en vervangen alle vorige Voorwaarden.

JURIDISCHE KOSTEN.

Als u een eventueel geschil wint, geheel of gedeeltelijk, bij juridische acties of procedures gerelateerd aan deze overeenkomst of eruit voortvloeiend, zal de Gebruiker verantwoordelijk zijn voor de vergoedingen en kosten van de juridische dienstverlening van de Webpagina.

PRIVACYBELEID

De webpagina verbindt zich ertoe om uw privacy te beschermen. We zullen alleen informatie gebruiker die we verzamelen in overeenstemming met de wet overeenstemmend met de verordening over de bescherming van gegevens (GDPR) (EU-verordening 2016/679).

Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Zoals de meeste webpagina's van standaardservers gebruiken we logbestanden (log). Dit kan omvatten: internetprotocol-adressen (IP), browsertype, Internet Service Provider (ISP), verwijzings- / uitvoerwebpagina's, type platform, datum-/tijdstempel en het aantal klikken voor de analyse van trends, webpaginabeheer, tracking van gebruikersverkeer, het verzamelen van brede demografische gegevens, IP-adressen edm. niet gerelateerd aan persoonlijke gegevens.

We verkopen, noch ruilen uw persoonlijke gegevens, noch dragen we deze over aan derden. Dit omvat geen vertrouwde webpagina's van derden, die ons helpen onze webpagina te beheren, een economische activiteit of klantenservice te beheren, voor zover deze partijen overeenkomen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen tevens Uw informatie vrijgeven als we het geschikt achten dat het gepast is om de wet na te leven, ons beleid te handhaven of onze rechten en eigendom en veiligheid of deze van anderen te beschermen. Echter, de gegevens van bezoekers die niet kunnen worden geïdentificeerd, mogen worden doorgegeven aan andere partijen voor marketing- en advertentiedoeleinden of andere doeleinden.

EXTERNE ADVERTENTIEBEDRIJVEN

De webpagina maakt het mogelijk voor externe bedrijven om advertenties weer te geven en / of anonieme informatie te verzamelen gedurende het bezoek aan onze webpagina. Deze bedrijven kunnen niet-persoonlijke informatie gebruiken (vb. informatie over klikken, het browsertype, het tijdstip en de datum, het onderwerp van aangeklikte advertenties) gedurende bezoeken aan deze en andere webpagina's met als doel advertenties weer te geven, die waarschijnlijk interessant kunnen zijn voor u. Deze bedrijven gebruiken meestal cookie-bestanden of externe signalen om deze informatie te verzamelen. Voor meer informatie over deze handelswijze of het afzien van dit type publiciteit, bezoek www.networkadvertising.org.

CONTACTEER ONS

Als u vragen heeft betreffende deze voorwaarden, neem dan contact op met ons.

Deze site maakt gebruik van cookies om efficiënter te zijn werk. Meer